• Английски език - традиции и иновации в обучението

  Учебното програмата по английски език е разработена по съвместнен проект с любезното съдействие на американски преподавател от „Корпуса на мира", дирекция „Образование" - България, София. Обучението се основава върху иновативна учебната програма на ЧДГ "101ЗАЩО" за ранно-чуждоезиково обучение на деца от предучилищна възраст - 3-7 години.

  Тя е съобразена с психологическата и социалната характеристика на децата от тази възрастова група. Обучението по английски език е тясно свързано с обучението по родния език и култура. Междупредметните връзки са широко застъпени и позволяват на децата да се развиват комплексно, като разширяват общата си езикова култура чрез интегриране на придобитите специални знания и умения на български и на английски език.

  Основната цел на четиригодишната подготовка по английски език е изграждането на трайни комуникативни знания и умения за ползване и прилагане на езика в различни ситуации.

  Английският език се изучава ежедневно по два учебни часа в първа възрастова група до четири учебни часа в подготвителна група и включва блоково обучение. Преподава се от двама специалисти - английска филология и преподавател с дългогодишен стаж в американска детска градина.

  Програмата е съставена от 4 нива:

  • 1ниво: Подготвително /отЗг до 4г/
  • 2ниво: Базисно /от 4г до 5г/
  • Зниво: Изследователско /от 5г до 6г/
  • 4ниво: Надграждащо /от 6г до 7г - предучилищна група/

   

  В края на четиригодишната подготовка се провежда изпитът I fly. Съдържа мотивационен-игрови вербален тест, в който децата участват с удоволствие. Провежда се в присъствието на родителите, учителите по английски език от детската градина, а за гост се кани англоговорящ външен човек.

  На децата се присъжда Сертификатът за деца на Кеймрбидж удостоверяващ качествени и количествени измерения във владеенето на английския език. От края на 3-та група  е предвидено допълнително обучение по писане и четене на английски език.

  ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ЧДГ "101 ЗАЩО"

  1. Ниво: ТТодготвително/отЗгдо 4 г/

  • *Learn through play - Учене чрез игра
  • *Listen A repeat - Слушане и повтаряне
  • *Listen A follow instructions - Слушане и следване на инструкции/команди
  • *Listen and imitate - Включва езикови и визуални игри
  • *Shake your body A have fun - Гимнастика  на английски език.
  • *Carpet games - Игри на килима. Любимо занимание на делата, в което лазейки, провирайки се. търкаляйки се, могат да наредят всички картинки на пода с думите/картинките, които са изучили.
  • *Finger Puppets Games - Прекрасна възможност за децата игрово да научат и запомнят с помощта на пръстите си множество стихове, истории и диалози на английски език.
  • *„Mother Goose rhymes" - Игри с пръсти, заучаване на рими. песнички, скороговорки и кратки приказки на английски език.

   

  2. Ниво: Базисно

  • *Learn - Въвежда по достъпен начин нови думи и структури по английски език
  • *Do - Дейности за упражнение на материала въведен в „Научи'’
  • *Sing - Заучавзне на песни
  • *Make - Възможност за децата да грабнат ножицата и лепилото, за да създадат художествени проекти общувайки на английски език
  • *Play instruments - Слухово-ритимично възприемане музикалността на езика
  • *Story time - Време е за приказка на английски
  • *Library time - Дава възможност на децата да четат книжки на английски език
  • *Му weekly Book - Малък картинен речник. Възможност за най-малките да преговарят новите думички за седмицата ежедневно
  • *Games аnd sport - Спортни и подвижни игри на английски език

   

  3. Ниво: Изследователско /от 5 до 6г/

  • *Listen and colour - Слушане и оцветяване
  • *Listen and draw lines - Слушане и свързване
  • *Look, repeat, play and remember - Повтаряне, разиграване и запаметяване на текст
  • *Tell the story and win an award - Разказване по картинки
  • *Му First ABC Book - Книга, разработена от учител, която въвежда децата в света на латинкските букви. Попълва се от децата
  • *Doctor Sous - Заниманията акцентират върху ранното звуково-подражателно умение на децата.Чрез нелогизмите на автора на "Cat in the hat" децата c огромно удоволствие и емоция се научават да делят думите на срички, а сричките да превръщат в забавни рими
  • *I Like to explore - Включените в този блок експерименти са подбрани специално за деца. Те започват да откриват света и се нуждаят от достъпни отговори на многобройните си въпроси. Чрез страхотно забавление бъдещите последователи на Айнщайн се въвеждат в света на науката като се допълват и разширяват познанията им по направлението - природен свят. Децата могат самостоятелно и с подръчни средства да извършват експериментите и да наблюдават резултатите
  • *Bingo and Domino - Незабравими за децата мигове чрез забавните игри Bingo and Domino
  • *Memory games - Игри, по време на които децата с лекота запомнят новите думи
  • *I know this - Обобщение на въведените езикови структури и думи.

   

  4. Ниво: Надграждащо /от 6г до 7г/ - подготвителна група

  • *Look at the picture, ask and answer - Разглеждане на картинки, задаване и отговаряне на въпроси.
  • *Talking and conversation time - Време за ролеви игри, в които се насърчава свободната употреба на английски език. Преподавателят се намесва само в крайни случаи
  • *„Picture Dictionary" - Речник, който дава възможност по всяко време и на всяко място децата да си преговарят новите думи за седмицата - вкъщи, на улицата, в колата, в детската градина ...
  • *Му ‘'Big" Dictionary - тетрадка речник - Настолна книга-ръководство в обучението по английски език. Попълва се от децата с помощта на учителя. Насърчава самоубочението при децата като създава условия за самостоятелна работа и изграждане на умения за самооценка и самокорекция. Десата имат възможност да преговарят системно и самостоятелно думи и фрази.
  • *Му Second “ABC" Book - Книга, разработена от учителя, която разширява познанията на децата  за латинските букви.
  • *Board games - Любима игра на учителя и децата, по време, на която се онагледява изучавания материал чрез смешни рисунки на бялата дъска.
  • *Literature - Куклите оживяват, за да запознаят децата с произведения на английската и американска култура.
  • *Drama - В заниманията по Театър се подготвят сценарии свързани с някой от специалните дни за празнуване. Чудесно преживяване и за родителите, които могат да надникат зад завесата в изучаването на английски език
  • *I try to translate - Децата правят опити да превеждат непознат текст от английски на български и от български на английски език.
  • *„Communicative games for the classroom" - He е тайна играта - това е живота на децата За това са създадени тези игри, които осигуряват забава за децата, което се харесва и на техните учители. Тези игри са създадени, за да бъдат гъвкави и полезни в широк спектър от изучаване на съответния език и е вложено голямо старание, за да бъдат забавни, интересни и фокусирани върху депцата и техните интереси. Да не говорим за разнообразието ! Това са игри за говорене в по-голямата си част. Игрите са разработени на принципа, че ако играта е само граматическа, децата се отегчават бързо. За това целите на тези игри не са "перфектния английски печели", а това, че децата трябва да използват английския в постигането на целите си и печеленето на играта.
  • *Special Days to Celebrate - Търсим причина за празнуване? Чрез тези занимания по английски език децата се запознават и отбелязват различни национални празници, навлизайки в света на световната култура и обичаи. Празнични дни, които не се пропускат да се отбележат в пълния си колорит от милиони хора по света и най-вече в Европа, Америка и Великобритания.
  • *The most popular English Sports - Популяризиране на англо-американските спортни игри. Време, в което децата се запознават с основни правила и термини на най-широко разпространените спортове: футбол- националният спорт в Англия и Уелс; крикет- най-разпространенияг летен спорт в Обединеното кралство; ръгби- най-процъфтяващият в моменга спорт във Великобритания и в северното полукълбо; голф - Обединеното кралство е известно като родината на голфа; ракетни спортове - тенисът, бадминтон и скуошът също се радват на огромна популярност, както в Обединеното кралство. така и в Частна детска градина ."1013АЩО".
  • *I fly -  Изпит в края на 4-та група. Съдържа мотивационен-игрови вербален тест в края на четири годишната подготовка в обучение по английски език. Провежда се в присъствието на родителите, учителите по английски език от детската градина. Препоръчва се видеофилмиране.
  • *Circulating /lending/ library - Родителите ще могат да заемат и носят книжки от и в детската градина и да се насладят на ценни минути у дома,четейки, превеждайки или просто разглеждайки красиви книжки на английски език
  • *„Reward somebody today!" - На специално организирани детски официални церемонии от учителския екип и ръководството на детската градина, с активното участието на децата, се присъждат различни сертификати за заслуги в различни области от изучаването на английския език: театър, музика, спортове, английски език, наука и др.
  • *The game „Ravensburger' - Игрите, които Равенсбургер предлага спомагат за развитието на интелектуалните и творческите способности на детето. Игрите са едни от най-мощните възпитателни и образователни средства. Именно в тях се развиват различните страни на личността. Игрите предлагат широко разнообразие от сюжети и теми ангажиращи вниманието на подрастващите като ги учат на различни умения и формират положителни личностни качества в забавна околна среда
  • *Reading and writing skills - обучение в четене и писане по официалните британски методики

   

  Всяко ниво от програмата използва елемените на предходните като ги доразработва и доразвива съобразно възрастта на децата.

  Целият проект по ранно-чуждоезиково обучение се посвещава на всички деца, които с увереност стъпват на летящото килимче, поело към увлекателно и вълшебно приключение - изучаването на английският език.
  ЧДГ "101 ЗАЩО'

 • Помощ от родители

  Изучаването на Английски език трябва да бъде забавно и стимулиращо за децата и ние се надяваме, че ще бъде интересно за Вас да научите.

  „Как може да помогнете на вашето дете да подобри своя английски?“

  ·         Прекарвайте определено време с вашето дете като заедно преглеждате работата, която е свършило през деня

  ·         Стимулирайте споделянето – оставяйте детето само да разказва с какво се е занимавало и какво е научило

  ·         Преговаряйте лексиката – думите и фразите

  ·         Упражнявайте къси разговори на английски език като: поздрави, прости въпроси и отговори

  ·         Насърчавайте вашето дете да „чете“ английски книжки

  ·         Добро решение е да осигурите детски видеокасети или компютърни игри за изучаване на английски

  ·         Пейте заедно с него английски песнички. Изучавайте и англ. Стихчета

  ·         Случаите англ. радио или гледайте TV програми на англ. език

  С най-добри пожелания ЧДГ „101 Защо“